Monthly Leaderboard - All Time

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Points Trips Miles Max Dailysort icon Exercise Month
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 July
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 November
Kent Ng 17 34 125.8 7.4 0.0 March
Bruce Femmel 1 7.4 7.4 0.0 April
Julie Van Winkle 1 7.4 7.4 0.0 April
Kent Ng 14 28 103.6 7.4 0.0 December
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 February
Duane Kubischta 11 77.7 7.4 0.0 May
Lei Zhang 3 22.2 7.4 10.0 May
Justin Barozie 5 19.2 7.4 0.0 May
Kent Ng 20 40 148.0 7.4 0.0 October
Gina Zupo 1 1 7.5 7.5 0.0 May
Johnny Walker 2 15.0 7.5 0.0 May
Erin Blackwood 1 7.5 7.5 0.0 May
fredi bloom 1 7.5 7.5 0.0 May
Andrew Pease 14 64.5 7.5 3.0 May
Josh Bergstrom 17 92.0 7.5 0.0 May
Timothy Papandreou 11 35.7 7.5 0.0 May
Jason Pearson 8 45.8 7.6 0.0 May
Elmer Jan 15 74.8 7.6 0.0 May
Erika Padilla 5 28.0 7.6 0.0 May
scott Dennis 5 18.0 7.6 0.0 May
Wenguang Wang 1 7.6 7.6 0.0 April
Angela Adams 1 7.6 7.6 0.0 May
Lauren Hauber 8 35.0 7.6 0.0 May
Divya Maddi 7 47.6 7.6 0.0 May
Wenguang Wang 10 45.6 7.6 0.0 May
gene hwang 2 9.3 7.6 0.0 May
Custurd Tiel 3 19.2 7.7 0.0 May
Rosiella Ileto 13 32 35.9 7.7 0.0 July
Christopher Thompson 1 1 7.7 7.7 0.0 March
Chris Wu 1 7.8 7.8 0.0 May
Julian Eldridge 21 103.3 7.8 0.0 May
Robert Prinz 1 7.8 7.8 0.0 June
Robert Martienz 2 15.5 7.8 20.0 May
Dylan CONNELLY 19 108.8 7.9 0.0 May
Lizzy Fallows 19 150.0 8.0 0.0 May
Ben Sutton 6 38.0 8.0 0.0 November
William Peter 6 42.0 8.0 0.0 May
Marissa Bruce 2 15.5 8.0 0.0 May
Todd Jones 11 60.0 8.0 0.0 May
Colin Moy 1 8.0 8.0 0.0 June
Kevin Lawrence 1 8.0 8.0 0.0 May
john perry 2 16.0 8.0 0.0 May
Kelvin Meeks 14 51.0 8.0 0.0 May
Ray Huang 3 24.0 8.0 0.0 April
Lulu Waks 12 46.0 8.0 0.0 May
Debashis Panda 19 38.0 8.0 0.0 May
Mike Wexler 1 8.0 8.0 0.0 April
Mark Adams 8 47.0 8.0 0.0 May