Monthly Leaderboard - All Time

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Points Trips Miles Max Dailysort icon Exercise Month
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 July
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 November
Kent Ng 17 34 125.8 7.4 0.0 March
Bruce Femmel 1 7.4 7.4 0.0 April
Julie Van Winkle 1 7.4 7.4 0.0 April
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 February
Kent Ng 14 28 103.6 7.4 0.0 December
Duane Kubischta 11 77.7 7.4 0.0 May
Justin Barozie 5 19.2 7.4 0.0 May
Lei Zhang 3 22.2 7.4 10.0 May
Kent Ng 20 40 148.0 7.4 0.0 October
Gina Zupo 1 1 7.5 7.5 0.0 May
Erin Blackwood 1 7.5 7.5 0.0 May
fredi bloom 1 7.5 7.5 0.0 May
Andrew Pease 14 64.5 7.5 3.0 May
Josh Bergstrom 17 92.0 7.5 0.0 May
Timothy Papandreou 11 35.7 7.5 0.0 May
Johnny Walker 2 15.0 7.5 0.0 May
Elmer Jan 15 74.8 7.6 0.0 May
scott Dennis 5 18.0 7.6 0.0 May
Erika Padilla 5 28.0 7.6 0.0 May
Wenguang Wang 1 7.6 7.6 0.0 April
Lauren Hauber 8 35.0 7.6 0.0 May
Divya Maddi 7 47.6 7.6 0.0 May
Angela Adams 1 7.6 7.6 0.0 May
Jason Pearson 8 45.8 7.6 0.0 May
Wenguang Wang 10 45.6 7.6 0.0 May
gene hwang 2 9.3 7.6 0.0 May
Custurd Tiel 3 19.2 7.7 0.0 May
Rosiella Ileto 13 32 35.9 7.7 0.0 July
Christopher Thompson 1 1 7.7 7.7 0.0 March
Chris Wu 1 7.8 7.8 0.0 May
Julian Eldridge 21 103.3 7.8 0.0 May
Robert Prinz 1 7.8 7.8 0.0 June
Robert Martienz 2 15.5 7.8 20.0 May
Dylan CONNELLY 19 108.8 7.9 0.0 May
Ray Huang 1 8.0 8.0 0.0 May
Kathy Smith 9 72.0 8.0 0.0 May
Maurice Kaufman 9 66.0 8.0 0.0 May
Kristine Henry 8 64.0 8.0 0.0 May
Kira Bulger 1 8.0 8.0 0.0 April
Mark Lee 1 8.0 8.0 0.0 May
James Chien 10 80.0 8.0 0.0 May
kimberly Beeson 1 8.0 8.0 0.0 May
Aaron Middlebrook 7 56.0 8.0 0.0 May
Nick Carr 8 33.0 8.0 0.0 May
Jim Bergman 3 14.5 8.0 0.0 May
craig oneill 17 136.0 8.0 0.0 May
Christian Mendieta 1 8.0 8.0 0.0 May
Mengtao Yuan 6 48.0 8.0 0.0 April