Monthly Leaderboard - All Time

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Points Trips Miles Max Dailysort icon Exercise Month
Duane Kubischta 11 77.7 7.4 0.0 May
Lei Zhang 3 22.2 7.4 10.0 May
Justin Barozie 5 19.2 7.4 0.0 May
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 July
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 November
Kent Ng 17 34 125.8 7.4 0.0 March
Kent Ng 14 28 103.6 7.4 0.0 December
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 February
Bruce Femmel 1 7.4 7.4 0.0 April
Julie Van Winkle 1 7.4 7.4 0.0 April
Kent Ng 20 40 148.0 7.4 0.0 October
Gina Zupo 1 1 7.5 7.5 0.0 May
Andrew Pease 14 64.5 7.5 3.0 May
Josh Bergstrom 17 92.0 7.5 0.0 May
Timothy Papandreou 11 35.7 7.5 0.0 May
Erin Blackwood 1 7.5 7.5 0.0 May
fredi bloom 1 7.5 7.5 0.0 May
Johnny Walker 2 15.0 7.5 0.0 May
Erika Padilla 5 28.0 7.6 0.0 May
scott Dennis 5 18.0 7.6 0.0 May
Wenguang Wang 1 7.6 7.6 0.0 April
Angela Adams 1 7.6 7.6 0.0 May
Lauren Hauber 8 35.0 7.6 0.0 May
Divya Maddi 7 47.6 7.6 0.0 May
Jason Pearson 8 45.8 7.6 0.0 May
Elmer Jan 15 74.8 7.6 0.0 May
Wenguang Wang 10 45.6 7.6 0.0 May
gene hwang 2 9.3 7.6 0.0 May
Custurd Tiel 3 19.2 7.7 0.0 May
Rosiella Ileto 13 32 35.9 7.7 0.0 July
Christopher Thompson 1 1 7.7 7.7 0.0 March
Chris Wu 1 7.8 7.8 0.0 May
Robert Martienz 2 15.5 7.8 20.0 May
Robert Prinz 1 7.8 7.8 0.0 June
Julian Eldridge 21 103.3 7.8 0.0 May
Dylan CONNELLY 19 108.8 7.9 0.0 May
Steven Johnson 6 48.0 8.0 0.0 May
Kip Nicol 22 96.0 8.0 0.0 May
Ina Gerhard 14 70.0 8.0 0.0 May
Zi Dong 11 33.0 8.0 0.0 May
Amy Shutkin 1 8.0 8.0 0.0 May
Joseph Balinski 20 39 156.0 8.0 0.0 January
Janet Koster 16 65.0 8.0 0.0 May
Anne Richardson 6 20.0 8.0 0.0 May
Gina Zupo 2 2 14.0 8.0 11.0 August
Greg Espinoza 4 32.0 8.0 0.0 May
James Soracco 1 8.0 8.0 0.0 May
Courtney Barrett 7 36.0 8.0 0.0 May
Kathy Smith 1 8.0 8.0 0.0 June
Portia Schneider 4 21.4 8.0 0.0 May