Monthly Leaderboard - All Time

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Points Trips Miles Max Dailysort icon Exercise Month
Lei Zhang 3 22.2 7.4 10.0 May
Justin Barozie 5 19.2 7.4 0.0 May
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 July
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 November
Kent Ng 17 34 125.8 7.4 0.0 March
Bruce Femmel 1 7.4 7.4 0.0 April
Kent Ng 16 32 118.4 7.4 0.0 February
Kent Ng 14 28 103.6 7.4 0.0 December
Julie Van Winkle 1 7.4 7.4 0.0 April
Duane Kubischta 11 77.7 7.4 0.0 May
Kent Ng 20 40 148.0 7.4 0.0 October
Gina Zupo 1 1 7.5 7.5 0.0 May
Josh Bergstrom 17 92.0 7.5 0.0 May
Johnny Walker 2 15.0 7.5 0.0 May
Timothy Papandreou 11 35.7 7.5 0.0 May
Erin Blackwood 1 7.5 7.5 0.0 May
fredi bloom 1 7.5 7.5 0.0 May
Andrew Pease 14 64.5 7.5 3.0 May
Erika Padilla 5 28.0 7.6 0.0 May
scott Dennis 5 18.0 7.6 0.0 May
Wenguang Wang 1 7.6 7.6 0.0 April
Angela Adams 1 7.6 7.6 0.0 May
Lauren Hauber 8 35.0 7.6 0.0 May
Divya Maddi 7 47.6 7.6 0.0 May
Jason Pearson 8 45.8 7.6 0.0 May
Elmer Jan 15 74.8 7.6 0.0 May
Wenguang Wang 10 45.6 7.6 0.0 May
gene hwang 2 9.3 7.6 0.0 May
Custurd Tiel 3 19.2 7.7 0.0 May
Rosiella Ileto 13 32 35.9 7.7 0.0 July
Christopher Thompson 1 1 7.7 7.7 0.0 March
Chris Wu 1 7.8 7.8 0.0 May
Robert Martienz 2 15.5 7.8 20.0 May
Robert Prinz 1 7.8 7.8 0.0 June
Julian Eldridge 21 103.3 7.8 0.0 May
Dylan CONNELLY 19 108.8 7.9 0.0 May
Joe DiStefano 22 67.0 8.0 141.0 May
Alison Lambert 2 16.0 8.0 0.0 May
Terry Lee 8 55.0 8.0 0.0 May
Nadine Hitchcock 5 40.0 8.0 0.0 May
Antonio Banuelos 13 56.0 8.0 15.0 May
steven morales 15 39.0 8.0 15.0 May
dom brassey 7 23.0 8.0 0.0 May
Jason Chamberlain 13 58.0 8.0 0.0 May
Nathan Valles 1 8.0 8.0 0.0 May
Cathy Brown 27 105.0 8.0 0.0 May
Rachel Murray 10 20 62.0 8.0 0.0 February
Misti Arias 13 89.0 8.0 0.0 May
Anni Tilt 28 100.0 8.0 0.0 May
Carey Stone 1 2 8.0 8.0 0.0 July