Monthly Leaderboard - May 2011

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Pointssort icon Trips Miles Max Daily Exercise Month
Mark Durst 2 14.0 14.0 0.0 May
Tyler Grushkowitz 2 5.6 3.0 0.0 May
Pratik Mehta 2 6.0 5.0 0.0 May
Kathleen Fitzhugh 2 7.0 4.0 0.0 May
Heather Brosious 2 18.0 18.0 0.0 May
Eugene Cordero 2 14.0 14.0 0.0 May
Aaron Rough 2 18.0 9.0 0.0 May
William Kelly 2 12.0 12.0 0.0 May
Bill Wevers 2 15.3 15.3 0.0 May
Sarah Noll 2 10.0 10.0 10.0 May
Claudia Praetel 2 10.0 10.0 0.0 May
Janet Thomas 2 12.0 12.0 0.0 May
Paul Piazza 2 10.0 10.0 0.0 May
Dallas Wilson 2 12.0 12.0 0.0 May
nate perry 2 6.4 3.2 0.0 May
Debra Rogers 2 4.0 2.0 4.0 May
Chris Helmer 2 14.0 7.0 0.0 May
Al Ganir 2 8.0 4.0 0.0 May
Julie Hart 2 15.0 15.0 0.0 May
Jed Waldman 2 12.0 12.0 0.0 May
Catalin Kaser 2 16.0 16.0 0.0 May
bill petty 2 10.0 5.0 0.0 May
Zesheng He 2 10.0 10.0 0.0 May
Marcus Eichenberg 2 14.6 14.6 0.0 May
Meg Herston 2 10.0 10.0 0.0 May
thierry granger 2 13.0 13.0 0.0 May
Gavin Fong 2 16.0 16.0 0.0 May
Russ Hague 2 10.0 10.0 0.0 May
Janet Yamaoka 2 16.0 16.0 0.0 May
D Lopez 2 12.0 12.0 0.0 May
Rick Gomes 2 15.0 15.0 0.0 May
steve chan 2 10.0 10.0 0.0 May
Priyanshu Gupta 2 12.5 12.5 0.0 May
Mike Shepherd 2 12.8 12.8 0.0 May
Jennifer Arko 2 10.0 10.0 0.0 May
Mandy Murphy 2 15.0 15.0 0.0 May
Zhong Pan 2 10.8 8.6 0.0 May
Donna Taylor 2 16.0 16.0 0.0 May
Monica Tang 2 16.0 8.0 0.0 May
Aaron Walker 2 7.0 4.0 0.0 May
James King 2 17.2 17.2 0.0 May
Kevin Prince 2 12.0 12.0 0.0 May
Martin Haye 2 12.0 6.0 0.0 May
Jessica Blaine 2 16.9 16.9 0.0 May
Amber Imam 2 19.4 19.4 0.0 May
john perry 2 16.0 8.0 0.0 May
Evelyne Mayritsch 2 15.0 15.0 46.0 May
yung nien yang 2 12.0 12.0 0.0 May
Jason Sack 2 17.0 17.0 0.0 May
Phil Cornish 2 4.0 2.0 0.0 May