Monthly Leaderboard - May 2011

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Points Trips Milessort icon Max Daily Exercise Month
Brian Gygi 1 2.0 2.0 0.0 May
Krishna Srinivasan 1 2.0 2.0 0.0 May
Aaron Anderson 1 2.0 2.0 0.0 May
Magda Gregorski 1 2.0 2.0 0.0 May
Manuel Perez 1 2.0 2.0 0.0 May
Nicla Sinnott 1 2.0 2.0 0.0 May
Joe Kase 1 2.0 2.0 0.0 May
Maru Echeverria 1 2.0 2.0 0.0 May
Nancy Lichtenstein 1 2.0 2.0 0.0 May
Andrew Viloria 1 2.0 2.0 0.0 May
Vince Deitchman 1 2.0 2.0 0.0 May
Victor Gavenda 1 2.0 2.0 4.0 May
Bob Lakes 1 2.0 2.0 0.0 May
Genia Gilbert 1 2.0 2.0 0.0 May
David Tom 1 2.0 2.0 0.0 May
Nick Crafford 1 2.0 2.0 0.0 May
Gina Im 1 2.2 2.2 0.0 May
Yanru Yang 1 2.4 2.4 0.0 May
Samuel Underwood 1 2.4 2.4 0.0 May
Ted Treadwell 1 2.4 2.4 0.0 May
Celia Cheng 2 2.5 2.0 0.0 May
Robert Joerres 1 2.6 2.6 0.0 May
Becky Crump 1 2.6 2.6 0.0 May
Ray Hoobler 1 2.8 2.8 0.0 May
Victor Garcia 1 3.0 3.0 0.0 May
robert pedersen 1 3.0 3.0 0.0 May
Colin Miller 1 3.0 3.0 0.0 May
hugo abaurre 1 3.0 3.0 0.0 May
Martin Choo 1 3.0 3.0 0.0 May
Matthew Nichols 1 3.0 3.0 0.0 May
Ethan Guy 1 3.0 3.0 0.0 May
Mark Baybutt 1 3.0 3.0 0.0 May
Lynn Adachi 1 3.0 3.0 0.0 May
Tom OBrien 1 3.0 3.0 0.0 May
Suzanne York 1 3.0 3.0 0.0 May
Guy Gong 1 3.0 3.0 0.0 May
Matt Shepherd 1 3.0 3.0 0.0 May
Autumn Buss 1 3.0 3.0 0.0 May
Chelsy Passmore 1 3.0 3.0 0.0 May
Ingrid Morken 1 3.0 3.0 0.0 May
Sarah Barboue 1 3.0 3.0 0.0 May
Amber Duran 1 3.0 3.0 0.0 May
Lisa Aragon 1 3.0 3.0 0.0 May
Li Diao 3 3.0 1.0 0.0 May
Herman Lee 1 3.2 3.2 0.0 May
Arya Tedjasaputra 1 3.2 3.2 0.0 May
Yves Zsutty 1 3.4 3.4 0.0 May
Jennifer Picard 1 3.5 3.5 0.0 May
Rachel Badua 1 3.6 3.6 0.0 May
S Williams 1 3.6 3.6 0.0 May