Monthly Leaderboard - May 2010

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Pointssort icon Trips Miles Max Daily Exercise Month
Robert Muller 4 29.0 21.0 0.0 May
Steve Kushman 4 21.0 8.0 0.0 May
Kristel Wickham 4 26.0 8.0 0.0 May
Ann Monroe 4 30.0 26.0 0.0 May
Rosa Cardenas 4 20.0 10.0 0.0 May
Dallas Wilson 4 28.0 8.0 0.0 May
Marissa Bruce 4 24.0 12.0 0.0 May
Steven Alcorta 4 12.0 4.0 0.0 May
Douglas Flinn 4 65.0 58.0 0.0 May
Joakim Osthus 4 23.0 6.0 0.0 May
Kathy Durham 4 6 12.0 4.0 0.0 May
dom brassey 5 20.0 6.0 0.0 May
jessie holman 5 20.0 11.0 0.0 May
Ruth Price 5 46.0 34.0 0.0 May
Ken Rafanan 5 14.0 6.0 0.0 May
Seung Cho 5 24.0 6.0 0.0 May
Julia King 5 10.0 3.0 0.0 May
Arya Tedjasaputra 5 29.0 22.0 0.0 May
Tom Connelly 5 26.0 14.0 0.0 May
Nicolas Bauer 5 8 10.0 4.0 14.0 May
Zachary Ardell-Smith 5 72.0 58.0 0.0 May
Nadine Hitchcock 5 40.0 8.0 0.0 May
jon christianson 5 24.0 8.0 0.0 May
alex finlay 5 5 10.0 2.0 0.0 May
alper bayrakdar 6 20.0 16.0 0.0 May
Aprile Smith 6 35.0 10.0 0.0 May
Osama ELhamshary 6 23.0 8.0 0.0 May
Lisa Aragon 6 32.0 12.0 0.0 May
Janet Hascall 6 28.0 6.0 0.0 May
Matt Shepherd 6 36.0 6.0 0.0 May
Marius Bunea 6 40.0 20.0 0.0 May
Sophia Skoda 6 20.0 11.0 0.0 May
Amber Park 6 40.0 16.0 50.0 May
Chris Reeves 6 43.0 15.0 0.0 May
William Peter 6 42.0 8.0 0.0 May
Brian Dawbin 6 40.0 20.0 0.0 May
Michael Thwaites 6 48.0 18.0 0.0 May
Chuck Sholtz 6 4 128.0 64.0 0.0 May
Steven Anthony 6 64.0 32.0 0.0 May
Jason Pappas 6 108.0 54.0 0.0 May
Farid Javandel 6 33.0 10.0 0.0 May
Carol Marsh 6 52.0 26.0 24.0 May
Deb Richerson 6 44.0 22.0 0.0 May
Matthew Winfield 6 34.0 12.0 128.0 May
Michael McCormick 6 35.0 6.0 0.0 May
Debbie Blasquez 6 38.0 14.0 0.0 May
Vince Pon 7 32.0 10.0 0.0 May
Israel Chavez 7 58.0 55.0 0.0 May
nick cervantes 7 32.0 18.0 0.0 May
Eric Constantinides 7 46.0 21.0 0.0 May