Monthly Leaderboard - May 2010

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Points Trips Miles Max Daily Exercise Month
Ascencion Villanueva 7 27.0 6.0 0.0 May
Bin Chen 7 20.0 6.0 18.0 May
Chuck Sholtz 6 4 128.0 64.0 0.0 May
Jason Pappas 6 108.0 54.0 0.0 May
Steven Anthony 6 64.0 32.0 0.0 May
Carol Marsh 6 52.0 26.0 24.0 May
Michael Thwaites 6 48.0 18.0 0.0 May
Deb Richerson 6 44.0 22.0 0.0 May
Chris Reeves 6 43.0 15.0 0.0 May
William Peter 6 42.0 8.0 0.0 May
Amber Park 6 40.0 16.0 50.0 May
Brian Dawbin 6 40.0 20.0 0.0 May
Marius Bunea 6 40.0 20.0 0.0 May
Debbie Blasquez 6 38.0 14.0 0.0 May
Matt Shepherd 6 36.0 6.0 0.0 May
Aprile Smith 6 35.0 10.0 0.0 May
Michael McCormick 6 35.0 6.0 0.0 May
Matthew Winfield 6 34.0 12.0 128.0 May
Farid Javandel 6 33.0 10.0 0.0 May
Lisa Aragon 6 32.0 12.0 0.0 May
Janet Hascall 6 28.0 6.0 0.0 May
Osama ELhamshary 6 23.0 8.0 0.0 May
alper bayrakdar 6 20.0 16.0 0.0 May
Sophia Skoda 6 20.0 11.0 0.0 May
Zachary Ardell-Smith 5 72.0 58.0 0.0 May
Ruth Price 5 46.0 34.0 0.0 May
Nadine Hitchcock 5 40.0 8.0 0.0 May
Arya Tedjasaputra 5 29.0 22.0 0.0 May
Tom Connelly 5 26.0 14.0 0.0 May
jon christianson 5 24.0 8.0 0.0 May
Seung Cho 5 24.0 6.0 0.0 May
dom brassey 5 20.0 6.0 0.0 May
jessie holman 5 20.0 11.0 0.0 May
Ken Rafanan 5 14.0 6.0 0.0 May
alex finlay 5 5 10.0 2.0 0.0 May
Nicolas Bauer 5 8 10.0 4.0 14.0 May
Julia King 5 10.0 3.0 0.0 May
Douglas Flinn 4 65.0 58.0 0.0 May
Amber Imam 4 34.0 28.0 0.0 May
Ann Monroe 4 30.0 26.0 0.0 May
Robert Muller 4 29.0 21.0 0.0 May
Dallas Wilson 4 28.0 8.0 0.0 May
Kristel Wickham 4 26.0 8.0 0.0 May
Sue Berg 4 26.0 8.0 0.0 May
Eric Nyman 4 26.0 24.0 0.0 May
Marissa Bruce 4 24.0 12.0 0.0 May
Wenguang Wang 4 24.0 12.0 0.0 May
Kathleen Marsh 4 24.0 12.0 0.0 May
Joakim Osthus 4 23.0 6.0 0.0 May
Steve Kushman 4 21.0 8.0 0.0 May