Monthly Leaderboard - May 2010

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Pointssort icon Trips Miles Max Daily Exercise Month
mark bailey 11 84.0 20.0 0.0 May
Dylan Anderson 11 60.0 15.0 10.0 May
Thomas Scott 11 42.0 4.0 0.0 May
Debra Haecker 11 70.0 7.0 0.0 May
Diana Downton 11 48.0 6.0 0.0 May
Dina Birrell 11 86.0 18.0 0.0 May
Heather-Lark Curtin 11 83.0 26.0 0.0 May
Kurt Feilke 11 66.0 14.0 0.0 May
Steve Weinberger 11 88.0 16.0 0.0 May
Courtney Barrett 11 60.0 12.0 0.0 May
Chris Zumwalt 11 54.0 18.0 0.0 May
Naveen Bejugam 11 57.0 15.0 0.0 May
Ingrid Morken 11 36.0 4.0 0.0 May
Nef Lopez 11 46.0 10.0 0.0 May
Matt Ricketts 11 62.0 12.0 0.0 May
Kate Allan 11 58.0 15.0 0.0 May
Jason Ly 11 12 70.0 20.0 0.0 May
Cristina Schwartz 11 4 145.0 52.0 0.0 May
Ray Vand 12 66.0 22.0 0.0 May
ken nakamura 12 90.0 8.0 0.0 May
Mike Wexler 12 80.0 20.0 0.0 May
Ryan Tolentino 12 88.0 18.0 0.0 May
Mary Jo Yung 12 92.0 20.0 0.0 May
Taska Sanford 12 70.0 16.0 0.0 May
Ian Baird 12 60.0 10.0 0.0 May
Elmer Jan 12 80.0 26.0 0.0 May
Efrat Shimoni 12 105.0 45.0 0.0 May
David Tuchlinski 12 24.0 2.0 0.0 May
Todd Tuescher 12 128.0 33.0 0.0 May
Becky Bovee 12 56.0 12.0 0.0 May
john gale 12 56.0 28.0 40.0 May
Chris Abess 12 98.0 30.0 0.0 May
Rob Blomquist 12 98.0 28.0 20.0 May
Geoff Smick 12 45.0 5.0 0.0 May
Bryan Fisher 12 60.0 10.0 0.0 May
Emily Dean 12 70.0 14.0 0.0 May
Robert Tatsumi 12 68.0 23.0 0.0 May
Brad Moore 12 70.0 17.0 0.0 May
Steph Lapine 12 80.0 14.0 0.0 May
Lauren Ledbetter 12 82.0 16.0 0.0 May
Karin Betts 12 86.0 26.0 0.0 May
Vic Tirva 12 75.0 14.0 0.0 May
Michael Bowen 12 73.0 8.0 0.0 May
Chrissy Rojas 12 88.0 17.0 0.0 May
Steve Eidsen 12 96.0 16.0 0.0 May
Darrell Chen 12 82.0 16.0 0.0 May
Edie Sullivan 12 52.0 8.0 0.0 May
Paul Smith 12 8 120.0 30.0 0.0 May
Jonas Moe 13 85.0 12.0 0.0 May
Keasley Jones 13 76.0 6.0 0.0 May