Monthly Leaderboard - May 2010

Leaderboard updated every 30 minutes

(please note that these points do not include special Team Bike Challenge bonus points)
Rider Points Trips Miles Max Dailysort icon Exercise Month
Michael McCormick 6 35.0 6.0 0.0 May
Marja-Inkeri Murphy 7 28.0 6.0 0.0 May
Mark Redar 1 6.0 6.0 0.0 May
Amanda Loper 10 17 35.0 6.0 0.0 May
Susan Kattchee 9 18 46.0 6.0 0.0 May
Steve Greenberg 1 2 6.0 6.0 0.0 May
Romeo Nido 2 4 12.0 6.0 0.0 May
Britt Hinchliff 1 2 6.0 6.0 0.0 May
Debra Haecker 11 70.0 7.0 0.0 May
Ana Dominguez 1 7.0 7.0 0.0 May
Debashis Panda 19 38.0 8.0 0.0 May
Kate Tollefson 31 44.0 8.0 48.0 May
Jordan Gray 30 45.0 8.0 0.0 May
Lala "Red" Dutta 9 48.0 8.0 0.0 May
ken nakamura 12 90.0 8.0 0.0 May
Stan Ali 9 72.0 8.0 0.0 May
Jeni McGregor 1 8.0 8.0 0.0 May
Sue Berg 4 26.0 8.0 0.0 May
Mike Swire 14 60.0 8.0 0.0 May
Lizzy Fallows 19 150.0 8.0 0.0 May
Osama ELhamshary 6 23.0 8.0 0.0 May
Alison Lambert 2 16.0 8.0 0.0 May
Annie Youngerman 13 98.0 8.0 0.0 May
Katie Woodworth 14 55.0 8.0 0.0 May
Chris Candell 19 116.0 8.0 0.0 May
Craig Tackabery 24 126.0 8.0 8.0 May
Cathy Brown 27 105.0 8.0 0.0 May
Kara Vuicich 18 84.0 8.0 0.0 May
Antonio Banuelos 13 56.0 8.0 15.0 May
James Chien 8 60.0 8.0 0.0 May
Marcy Greenhut 18 98.0 8.0 0.0 May
Caitlin Wall 16 83.0 8.0 22.0 May
Mark Lee 1 8.0 8.0 0.0 May
John Tang 23 81.0 8.0 0.0 May
George Colley 15 112.0 8.0 32.0 May
Garrett Fitzgerald 17 107.0 8.0 0.0 May
Steve Kushman 4 21.0 8.0 0.0 May
Amy Shutkin 3 24.0 8.0 0.0 May
niharika nair 2 15.0 8.0 0.0 May
Misti Arias 13 89.0 8.0 0.0 May
lauren locke-paddon 1 8.0 8.0 0.0 May
Kristel Wickham 4 26.0 8.0 0.0 May
Jennifer Mathers 8 50.0 8.0 0.0 May
William Peter 6 42.0 8.0 0.0 May
Mark Gagliardi 18 144.0 8.0 0.0 May
Bill Wise 8 64.0 8.0 0.0 May
Martha Ezell 17 75.0 8.0 0.0 May
Dallas Wilson 4 28.0 8.0 0.0 May
Bonny Lieu 16 43.0 8.0 0.0 May
Michael Bowen 12 73.0 8.0 0.0 May