Sonoma

rock chuckers

Team Miles: 
594.0
Points: 
422
Minutes Biked: 
2,780

Outspokin

Team Photo
Team Miles: 
1,616.0
Points: 
842
Minutes Biked: 
6,930

EBA engiwheelers

Team Photo
Team Miles: 
2,700.0
Points: 
596
Minutes Biked: 
13,485

CrossCheck Riders

Team Miles: 
1,851.0
Points: 
342
Minutes Biked: 
6,960