San Francisco

Ranger Pete Likes Gin

Team Miles: 
332.0
Points: 
101
Minutes Biked: 
1,950

The Smokin' Spokes

Team Miles: 
40.0
Points: 
21
Minutes Biked: 
340

Team Sendme

Team Miles: 
430.9
Points: 
128
Minutes Biked: 
3,675

Fantastic Voyagers

Team Photo
Team Miles: 
1,353.5
Points: 
229
Minutes Biked: 
6,430

Seed Bombers

Team Photo
Team Miles: 
732.4
Points: 
155
Minutes Biked: 
4,860